Lastefüsioteraapia

Laste füsioteraapia

Meie füsioterapeut saab Teid aidata, kui teate või Teil on kahtlus, et Teie lapse füüsilises arengus esineb normist kõrvalekaldeid või kui soovite professionaalset nõu oma normarenguga lapse füüsilise arengu soodustamiseks.

Kui Teie lapse arengus esineb normist kõrvalekaldeid, siis on füsioteraapia abil võimalik hõlpsasti probleemile lahendus leida.
Laste füsioteraapia vastuvõtul hindab terapeut visuaalselt teie beebit või väikelast ning suunab teda manuaalselt mänguliste harjutuste abil, võttes arvesse lapse kasvavast ja arenevast organismist tulenevaid erisusi. Teraapia jooksul toimub vestlus lapsevanemaga, et välja selgitada igapäevased tegevused, mis lapse arengut kõige enam mõjutavad. Terapeut vastab kõigile Teie lapse füüsilist arengut puudutavatele küsimustele.

Laste füsioteraapias lähenetakse patsiendile arvestades tema ealisi iseärasusi ning pidades samas meeles, et iga laps on eriline ning igaühe areng individuaalne. Laste füsioteraapia vastuvõtul on suur rõhk lapsevanema kaasamisel teraapiasse, et lapsevanem oskaks ise võimalikult hästi nii verbaalselt kui ka manuaalselt läbi igapäevase mängu oma last suunata ja tema arengule kaasa aidata.

Laste füsioterapeudi vastuvõtule on oodatud kõik beebid ja väikelapsed koos oma vanematega.